http://piskor.pl

 jerzy.piskor.pl - mirror

      Jerzy Piskor                                              
 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie,   Trener  KPFS,
 Egzaminator ECDL, Członek ZG SKOS-u,  członek  OSKKO  i  Rady Programowej Interkl@sy


 Menu
· Strona główna

O mnie
· Wizytówka

Zainteresowania
· Fotografie
· Forum absolwentów LO
·  Księga gości
· Czat
· Archiwum
· Linki dla nauczycieli
· Tworzenie WWW
· Bezpieczeństwo dzieci.pps

Zarządzanie szkołą
· System komputerowy
· Dyrektor i komputery
· Obszary.ppt
· Zarządzanie.ppt
· Komputeryzacja
Telekomunikacja
·  Telefonia GSM
· 
Emulator W@P

Aktualności
·  Zjazd - Mrozy 2006
·  Konferencja - Bezpieczny
   Internet: Lublin, 24.04.06
·  Konferencja - e-nauczanie
·  Zjazd - Mrozy 2005
·  XVIII Konferencja - foto
    "Informatyka w Szkole"
·  XIX Konferencja
    "Informatyka w Szkole"

·  2004r. - XX Konferencja
    "Informatyka w Szkole"

·  Regionalne Konferencje
    "TI w Edukacji"

·  Linux-EduCD - pobierz ftp
·  Awans zawodowy n-la

Ciekawe
· Ciekawe zakątki ...
· Wpisy do księgi
· Pobierz komunikator SKYPE
· Koty
· Szukaj w sieci
· Cennik Softbanku

O mnie
· Fotografie
· Wspomnienia z LO
· Co jeszcze?
Kontakt


GG:89353 

 Dodaj do ulubionych
 Ustaw jako stronę startową
 

·  Najnowsze definicje wirusów NAV do Windows
· mks_vir | skaner
· Skaner Panda Software

   
 
 
  
  Artykuł: Szkolna sieć komputerowa - 2000r.
Opublikowany: 17 września 2000 - 11:59
 
 

 szkolna sieć komputerowa w 2000r.

Lublin, styczeń 2000 r      

Szkolna sieć komputerowa oparta o 25 stanowiskowy NOVELL została zbudowana w 1995 r. W tymże też roku została podłączona łączem stałym do sieci INTERNET Lubmana. Obecnie jej użytkownicy skupiają się w 3 głównych ośrodkach komputerowych w szkole: w zarządzaniu, pracowni informatycznej i bibliotece. W sumie 35 komputerów (w tym 33 w sieci novell i internet).
        W 1999 r. oddzielono edukację od zarządzania. Do zarządzania przeznaczono drugi serwer zbudowany na procesorze Pentium III z zegarem 500 MHz (256 MB DIMM ECC, dysk SCSI 9 GB), w którym zainstalowano 10 stanowiskowego NOVELL-a. Do istniejącej sieci w systemie "BNC"  dobudowano równoległą sieć "na skrętce".

Zarządzanie - w gabinecie dyrektora znajduje się multimedialny komputer z procesorem Pentium MMX 166 MHz i zestawem do wideo konferencji, 64 MB EDO RAM i monitorem 15", skaner kolorowy MUSTEK 12000, drukarka atramentowa, kolorowa HP 1100 C. 

  • W gabinecie wicedyrektorów - komputer z procesorem MMX 200 MHz, 32 MB DIMM RAM, monitor 15", drukarka atramentowa HP DeskJet 610C.  

  • Pokój nauczycielski: komputer multimedialny z procesorem celeron 333 MHz, 32 MB DIMM RAM, monitor 15".

  • Księgowa - komputer z procesorem 166 MMX, 32 MB EDO RAM, monitor 15", drukarka atramentowa Epson.

  • Kierownik gospodarczy: notebok Hyundai 386 - 25 MHz, 8 MB RAM  z czytnikiem kodów paskowych do inwentaryzacji, dodatkowy monitor 14". 

  • Pedagog szkolny wraz z kierownikiem świetlicy pracują na komputerze SIEMENS NIXDORF z procesorem Pentium 120 MHz, z drukarką HP SkanJet 610C i skanerem ScanMagic 1200 ED. 

  • Sekretariat: komputer HYUNDAI 486 SX, 16 MB RAM z monitorem 17", drukarka EPSON SQ-870 (skonfigurowana sieciowo do obsługi zarządzania), komputer z procesorem 166 MMX, 32 MB EDO RAM z monitorem 17", router-firewall internetowy - Pentium 100 z wbudowanym serwerem e-mail i proxy, 64 MB EDO RAM, a także:

  • Dwa komputery - SERWERY sieciowe: novellowo - internetowy dla edukacji: (Novell) Pentium 166 MMX, 98 MB RAM z dyskiem EIDE 9 GB oraz do zarządzania (Novell) z procesorem Pentium III 500 MHz, 256 MB DIMM ECC i dyskiem SCSI 9 GB. W zarządzaniu wdrożonych jest 20 specjalistycznych programów firmy VULCAN.

W pracowni komputerowej sieć zbudowana jest na "skrętce". Znajdują się tam dwa koncentratory 3 COM (16 + 8) łączące pracownię z siecią. Stanowisko nauczycielskie wyposażone jest w multimedialny komputer 233 MMX, 32 MB EDO RAM i drukarkę igłową Seikosha z wałkiem 14", oraz 16 jednoosobowych stanowisk uczniowskich wyposażonych w 5 komputerów 486 SX, 12 MB RAM oraz 11 komputerów 386 z 8 MB RAM.

Biblioteka szkolna. Do wypożyczania służy komputer 486 DX4-100 MHz, 64 MB RAM wyposażony w czytnik kodu kreskowego. Jako serwer sieciowy znajdującej się tam drukarki HP LaserJet 6L (obsługującej użytkowników serwera edukacyjnego) służy komputer EPSON 486 SX, 12 MB RAM (z czarno-białym monitorem VGA 14"). Znajduje się tam również komputer 386 SX 8 MB RAM (bezdyskowy) do przeglądania katalogów bibliotecznych. Do prac bibliotecznych przeznaczony jest komputer z  Celeronem 400 MHz, 32 MB DIMM RAM oraz skaner płaski ScanMagic 1200 ED. W czytelni znajduje się również komputer 286 z monitorem cz.b. VGA 14", a także dwie drukarki igłowe z wałkiem 14", który to sprzęt wykorzystuje także zespół redakcyjny gazetki szkolnej.


Świetlica szkolna. Wyposażona jest w 2 komputery 286, 4 MB RAM, kolorowe monitory 14". Uczniowie uczęszczający do świetlicy mogą korzystać z pracowni komputerowej w czasie, gdy nie ma tam zajęć lekcyjnych i pod opieką wychowawcy.

Monitory używane w zestawach są kolorowe. Wśród posiadanego sprzętu znajduje się: 6 komputerów EPSON zakupionych bez cła i vat-u (sprowadzonych bezpośrednio z Anglii) oraz komputery ZENITH (10 szt) otrzymanych przez szkołę w darze z Uniwesytetu w USA. Komputer SIEMENS jest darowizną od Polskiej Telewizji Kablowej działającej w Lublinie. Dwa komputery 286 z monitorami czarno-białymi VGA 14" oraz 2 drukarkami Seikosha podarował szkole I Oddział PKO BP w Lublinie. 6 komputerów zakupiono ze środków budżetowych uzyskanych od organu prowadzącego oraz serwer z Pentium III. Pozostałe komputery zostały zakupione z darowizn rodziców i środków własnych wypracowanych przez szkołę. Korzystaliśmy również z 5 darowanych przez lubelski CEFARM komputerów 286 (stacje robocze), lecz obecnie już nie nadają się do użytku.

Dalsze zamierzenia. Utworzyć przy bibliotece ogólnodostępną, wielostanowiskową czytelnię komputerową będącą pod opieką nauczycieli bibliotekarzy, w której będą się odbywały lekcje biblioteczne, a także lekcje z innych przedmiotów z wykorzystaniem komputerów. W pozostałym czasie, pod opieką bibliotekarza, uczniowie mogliby wykorzystywać dostępne im zasoby informacji ( z serwera, internetu, płyt kompaktowych itd.).

 


© 1995-2006 by Jerzy Piskor