http://piskor.pl

 jerzy.piskor.pl - mirror

      Jerzy Piskor                                              
 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie oraz  Administrator dawnego forum zjazdy.pl i  Rodziny Szkół im. Królowej Jadwigi


 Menu
· Strona główna

O mnie
· Wizytówka

Zainteresowania
· Fotografie
· Forum absolwentów LO
·  Księga gości
· Czat
· Archiwum
· Linki dla nauczycieli
· Tworzenie WWW
· Bezpieczeństwo dzieci.pps

Zarządzanie szkołą
· System komputerowy
· Dyrektor i komputery
· Obszary.ppt
· Zarządzanie.ppt
· Komputeryzacja
Telekomunikacja
·  Telefonia GSM
· 
Emulator W@P

Aktualności
·  Rada Miasta Lublin - 2010
·  Zjazd - Mrozy 2006
·  Konferencja - Bezpieczny
   Internet: Lublin, 24.04.06
·  Konferencja - e-nauczanie
·  Zjazd - Mrozy 2005
·  XVIII Konferencja - foto
    "Informatyka w Szkole"
·  XIX Konferencja
    "Informatyka w Szkole"

·  2004r. - XX Konferencja
    "Informatyka w Szkole"

·  Regionalne Konferencje
    "TI w Edukacji"

·  Linux-EduCD - pobierz ftp
·  Awans zawodowy n-la

Ciekawe
· Ciekawe zakątki ...
· Wpisy do księgi
· Pobierz komunikator SKYPE
· Koty
· Szukaj w sieci
· Cennik Softbanku

O mnie
· Fotografie
· Wspomnienia z LO
· Co jeszcze?
Kontakt


GG:89353 

 Dodaj do ulubionych
 Ustaw jako stronę startową
 

· Najnowsze definicje wirusów NAV do Windows
· mks_vir | skaner
· Skaner Panda Software

   
 
 
  
  Informacja: Bezpieczeństwo szkolnej infrastruktury informatycznej
Opublikowany: 19 października 2010 - 20:00
 
  Powiększ


Ukazał się 2 (17) numer Mazowieckiego Kwartalnika Edukacyjnego MERITUM, w którym znajduje się artykuł na temat bezpieczeństwa szkolnej infrastruktury informatycznej na przykładzie rozwiązań w Szkole Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie ...@ Więcej

 


  Informacja: Innowacje w SP 21
Opublikowany: 18 października 2010 - 16:00
 
 


W dniu 18 października 2010r. odbyła się wojewódzka konferencja "Innowacje w edukacji środkiem do wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży" zorganizowana przez LSCDN. W trakcie konferencji zostały zaprezentowane [2,5MB] przykłady dobrej praktyki w zakresie wspierania uzdolnień uczniów w Szkole Podstawowej Nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie: Czym wyróżnia się SP 21 im. Królowej Jadwigi?, jak osiągnęliśmy wysoki poziom korzystania z IT?, jak te działania wspierają uzdolnienia dzieci?  ...@ Foto ...@Więcej

 


  Informacja: Aula w SP 21   
Opublikowany: 1 września 2010 - 13:00
 
  Poświęcenie Auli


W dniu 1 września 2010r. w SP 21 w trakcie Wojewódzkiej Inauguracji roku szkolnego 2010/2011, została oddana do użytku Aula im. św. Jadwigi - Króla Polski (Patronki szkoły).       ...@ Więcej       [video]

 


  Informacja: XII Ogólnopolskie Forum TNBSP   
Opublikowany: 24 października 2009 - 14:00
 
  Komputeryzacja biblioteki


W dnich 24 i 25 października 2009r. w Szkole Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie odbyło się XII Ogólnopolskie Forum Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich pod hasłem "Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości" na którym mówiłem o ...Roli dyrektora szkoły w organizacji i działalności Szkolnego Centrum Informacji.    [video]

 


  Informacja: Audit certyfikacyjny EN ISO 9001:2000    (PN-EN ISO 9001:2001)     oraz      Recertyfikacja w 2009 roku.
Opublikowany: 13 czerwca 2006 - 18:00
 
  Powiększ certyfikat ISO


W dniu 13 czerwca 2006r. zakończył się audit certyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością ISO wg normy DIN EN ISO 9001:2000 (PN-EN ISO 9001:2001) w Szkole Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie ...@ Więcej

 


  Informacja: Znak Jakości Interkl@sa 2006          oraz           Znak Jakości Interkl@sa 2009.
Opublikowany: 23 maja 2006 - 16:00 oraz 5 czerwca 2006 - 18:00
 
  Powiększ certyfikat Znaku Jakosci Interkl@sa


Wyobraźmy sobie szkołę, gdzie uczniowie są przygotowywani do swobodnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, zgodnie z najwyższymi światowymi standardami ...@ Więcej

Dodatkowe informacje:  [Opis Znaku],    [Wyróżnione szkoły],  [Program].

  Oto co pisze o szkole Kurier Lubelski  w dniu [25.V.2006r.] oraz  w dniu [07.VI.2006r.],  a także Urząd Miasta Lublin na swych stronach:  [1] i  [2]. Pełna relacja i wyniki w portalu Interkl@sa: [1] i [2] oraz na [stronie szkoły].
 


  Publicystyka: Szkoła przyszłości.
Opublikowany: 19 kwietnia 2006 - 0:00 w Kurierze Lubelskim (autor: Agnieszka Dziaman)
 
  KREDA I GLOBUS TO WYPOSAŻENIE PRZECIĘTNEJ KLASY LEKCYJNEJ. A �WIAT IDZIE DO PRZODU...


Wyobraźmy sobie szkołę, gdzie uczniowie siedzą w ławkach przy maleńkich komputerach, które wykonują za nich podstawowe operacje matematyczne. Na lekcji języka polskiego piszą maleńkim rysikiem po interaktywnej tablicy, a system drukuje z tych zapisków notatki dla całej klasy. Natomiast na muzyce zamiast rysowania nutek w zeszytach w pięciolinie pisze się je na tablicy, która odtwarza z nich dźwięki... ...@ Więcej

 


  Refleksja: Ogólnopolska Konferencja "Wyzwania współczesnej edukacji - e-nauczanie".
Opublikowany: 17 września 2005 - 11:30.
 
  nagroda w konkusie na witrynę internetową


Witryna SP 21 powstała w 1996r. na 85. lecie jej istnienia. Początkowo sam ją rozwijałem. Obecnie jest nie tylko własnością całej społeczności szkolnej, ale też wielu nauczycieli i uczniów ją współtworzy. Największą wartością strony SP21 jest to, że wspóltworzą ją ci, którzy tworzą szkołę. Przecież ma ona służyć przede wszystkim tej społeczności i ją cieszyć.
  Cóż nam przysparza więcej radości niż to, co sami zrobimy? Cóż może bardziej ucieszyć twórców-wolontariuszy niż nagroda za wielogodzinny trud ! ...@ Więcej

 

  Artykuł: Historia komputeryzacji SP 21
Opublikowany: 6 września 2004 - 11:23   (na XX Konferencji Informatyka w Szkole).
 
  Historia komputeryzacji SP 21


Historia komputeryzacji SP 21 w Lublinie jest nierozerwalnie związana z corocznymi konferencjami „Informatyka w Szkole” i Stowarzyszeniem „Komputer w Szkole”. To dzięki obserwacjom autora poczynionym na tych konferencjach, dojrzewała i doskonaliła się koncepcja wdrażania i stosowania komputerów w szkole podstawowej.  ... @ Więcej

 

  Artykuł: Krzemowa szkoła
Opublikowany: 13 Czerwca 2004 - 21:23   w   Lublin.gazeta.pl   i więcej w   interkl@sa.pl
 
  Znak Jakości dla SP 21 z Lublina


Znak jakości "Interkl@sa" 2004 odbiorą w poniedziałek w Warszawie dyrektor i uczniowie SP nr 21 z Lublina oraz z Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu. Oprócz nich jeszcze sześć placówek z całej Polski.  ... @ Więcej

 Więcej o krzemowej szkole w portalu Gazeta.pl a także inne informacje o znaku jakości w portalu Interkl@sa.pl

 

  Artykuł: Technologia informacyjna w zarządzaniu szkołą
Opublikowany: 7 Luty 2004 - 13:26   (na II Regionalnej Konferencji - "TI w Edukacji")
 
  Komputer wspomagający zarządzanie


W Szkole Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie 55 pedagogów uczy 754 uczniów w 29 oddziałach.
    Zinformatyzowano w pełni zarządzanie szkołą oraz bibliotekę. W szkole funkcjonuje informacyjny system wspierania zarządzania i edukacji oparty na 2 sieciach Novell i 2 Windows. Wydzielony został oddzielny serwer dla prac administracyjnych, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo i komfort pracy. Serwer baz danych zbudowany w oparciu o SQL udostępnia poprzez sieć dane biblioteczne i obsługuje elektroniczny dziennik lekcyjny. Od 1996 r. szkoła posiada na miejscu i administruje własny serwer WWW, poczty i ftp, na którym znajdują się także strony WWW innych szkół. Pracownia komputerowa funkcjonuje w oparciu o 18 stanowiskowy Microsoft SBS 2000 Serwer, jedna z pracowni kształcenia zintegrowanego jest wyposażona w 10 komputerów, biblioteka w 6, świetlica w 4, oraz 9 sal dydaktycznych w pojedyncze komputery. Każdy pracownik administracji ma swój komputer
. ... @ Więcej

 

  Artykuł: Obszary wspomagania komputerowego w pracy dyrektora szkoły
Opublikowany: 17 Styczeń 1997 - 08:36
 
  Jak komputer wspomaga dyrektora


Większość decyzji zapadających w procesie zarządzania szkołą musi być podejmowana w oparciu o dane pochodzące z wielu źródeł. Danych tych jest dużo, a ich przygotowanie i przetworzenie zajmuje pracownikom szkoły wiele czasu. Przykładem może tu być zestawienie przewidywanych liczb godzin z poszczególnych przedmiotów, które będą prowadzone w szkole w nowym roku szkolnym. Tego typu dane są potrzebne do opracowania arkusza organizacyjnego szkoły. Niekiedy należy go przygotować w kilku wariantach, (np. w sytuacji, gdy nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć nabór do klas pierwszych). Jest to czynność żmudna i pracochłonna, a sama w sobie absolutnie nietwórcza. ... @ Więcej

     Więcej o komputeryzacji zarządzania w portalu EDUKUS

 

  Opinia: Fundamenty już są.
Opublikowana: 24 Grudnia 2001 - 10:13 w COMPUTERWORLD Polska (nr 48-2001)
 
  Jak komputer wspomaga dyrektora


W ostatnich latach opracowano wiele rozwiązań systemowych stwarzających fundament do nauczania informatyki w szkole. Najbliższa przyszłość pokaże, jak wykorzystamy te możliwości. Obawiam się, że pewna dowolność pozostawiona dyrektorom szkół, jeśli chodzi o ostateczną liczbę godzin lekcyjnych poświęconych na edukację informatyczną, zwłaszcza w gimnazjum i szkołach średnich, może doprowadzić do tego, że uczniowie będą uczyć się tego przedmiotu w minimalnym zakresie.     ...
          @ Więcej

 

  Artykuł: Informacyjny system wspomagania edukacji.
Opublikowany: 17 Listopada 2000 - 14:21
 
 

 Komputeryzacja
W ostatnich kilku latach nastąpił olbrzymi rozwój sieci komputerowych. Komputer stał się środkiem porozumiewania się. Sprzyja temu budowanie i wykorzystanie sieci lokalnych w szkołach. Wśród sieci rozległych dominującą pozycję w uczelniach, a ostatnio także w szkołach zajmuje Internet. Inicjatywa o zasięgu światowym, mająca na celu budowę infostrad została podjęta również przez szkoły. Znajduje to odbicie w zmieniającej się roli komputerów, które stają się urządzeniami do komunikacji - inteligentnymi terminalami sieci. Wszakże jednak ważniejszym zadaniem edukacyjnym komputera jest pomoc w kształtowaniu u uczących się: umiejętności efektywnego porozumiewania się, precyzji w myśleniu, dokładnego odczytywania swoich myśli - które następnie są komuś przekazywane, a także jednoznacznego określania sposobów postępowania oraz zgodnego ze stanem aktualnym rozpoznawania i opisywania rzeczywistości.

 Obserwując te tendencje zaprojektowałem informatyczny system wspomagania edukacji, aby jak najpełniej można było wykorzystać możliwości jakie stwarza komputer w ogóle, a w edukacji - w szczególności. System ten został wdrożony w Szkole Podstawowej  nr 21 w Lublinie w 1996 r. i jest ciągle doskonalony.        .... @ Więcej

 

  Artykuł: Szkolna sieć komputerowa.
Opublikowany: 17 września 2000 - 11:59
 
  Jak to wygląda ?


Szkolna sieć komputerowa oparta o
25 stanowiskowy NOVELL została zbudowana w 1995 r. W tymże też roku została podłączona łączem stałym do sieci INTERNET Lubmana. Obecnie jej użytkownicy skupiają się w 3 głównych ośrodkach komputerowych w szkole: w zarządzaniu, pracowni informatycznej i bibliotece. W sumie 35 komputerów (w tym 33 w sieci novell i internet).
        W 1999 r. oddzielono edukację od zarządzania. Do zarządzania przeznaczono drugi serwer zbudowany na procesorze Pentium III z zegarem 500 MHz (256 MB DIMM ECC, 2 dyski EIDE 40 GB), w którym zainstalowano 10 stanowiskowego NOVELL-a. Do istniejącej sieci w systemie "BNC"  dobudowano równoległą sieć "na skrętce".

Zarządzanie - w gabinecie dyrektora znajduje się ...  @ Więcej

 Komentarz? Napisz Drukuj

 

  Artykuł: Refleksje praktyka
Opublikowany w Biuletynie Informacyjnym nr 2/1998 (23) firmy VULCAN
 
  Jak komputer wspomaga dyrektora


Kiedy w 1992 r. zostałem dyrektorem szkoły, starłem się z problemem efektywnego zarządzania szkołą liczącą 1100 uczniów, a mieszczącą się w 40-letnim budynku, obliczonym na 500 uczniów (bez prawdziwej szatni!). Postanowiłem w swej pracy podeprzeć się nowoczesnym i jeszcze wówczas stosunkowo nowym narzędziem, które znałem tylko z literatury, czyli po prostu komputerem. Po analizach nielicznych podówczas ofert handlowych postanowiłem udać się do Wrocławia, gdzie obejrzałem oprogramowanie produkowane przez firmę VULCAN. Mimo zapaści finansowej w oświacie zdecydowałem się podjąć - przy wsparciu przyjaciół szkoły - próbę zorganizowania pracy administracyjnej i edukacji z wykorzystaniem komputerów. Aby stworzyć informacyjny system wspomagania edukacji  podjąłem samodoskonalenie zawodowe, którego ukoronowaniem było ukończenie studiów podyplomowych z informatyki. ... @ Więcej

     Więcej o komputeryzacji zarządzania w portalu VULCANa

 

  Artykuł: Kody do telefonów NOKIA.
Opublikowany: 6 Października 2000 - 13:56
 
  Kody do komórek


Sposób na wyświetlenie swojego numeru na wyświetlaczu telefonu. Jeżeli nasz operator (nie umożliwia tego ani Plus ani Era ani Idea) nie oferuje limitu kosztów i posiadamy Nokię, to powinno to u nas zadziałać. W tym celu należy wybrać w telefonie Spis połączeń/Ustawienia kosztów połączeń (Menu 37), wybrać opcję Limit kosztów i jako limit podać 6 ostatnich cyfr naszego numeru. W następnej pozycji menu - Pokaż koszt w wybrać opcję Walucie, a jako Wartość impulsu podać wartość 1. W opcji Nazwa waluty podać trzy pierwsze cyfry numeru. Po opuszczeniu menu na wyświetlaczu pokaże się nazwa sieci, a w ostatniej linii wpisany numer telefonu. ... @ Więcej

 

  Artykuł: Baterie w komórkach - mini kompendium.
Opublikowany: 3 Listopada 2000 - 08:30
 
  Baterie do komórek


 Jedni preferują małe i lekkie, które trzeba ładować częściej, inni wolą duże, ciężkie, ale o większej pojemności. Każdy telefon wyposażony jest w standardowy akumulator dostarczony przez producenta. We własnym zakresie możemy go zmienić na inny - oryginalny lub też nie. Ale zanim podejmiemy decyzję zakupu, warto zapoznać się z ich rodzajami, zaletami i wadami poszczególnych typów, a także dostosowanymi do nich ładowarkami. Akumulatory zbudowane są z ogniw. Zwykle jest kilka identycznych połączonych równolegle lub szeregowo. Każde z nich ma dwie elektrody: dodatnią i ujemną. Nazwa baterii oznacza skład chemiczny elektrod. Najważniejsze parametry to ich pojemność i napięcie. Pojemność akumulatora to ilość zgromadzonego w nim ładunku elektrycznego. Informuje o tym, ile prądu i w jakim czasie akumulator może przekazać. Napięcie podawane jest w woltach i lepiej jest mówić o jego pojedynczych ogniwach, z których zbudowany jest akumulator. Wyróżniamy następujące typy akumulatorów:  ...  @ Więcej

 

  
Jerzy Piskor
Różności

 Pomidor -Globtroterstwo
  Doroty
i jej
  clipy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Tu zaglądam
 
· Stowarzyszenie OSKKO 
· Forum dyrektorów
· Moje foto z 7 KKDS
· Forum absolwentów LO
· Rodzina szkół KJ
· Stowarzyszenie SKOS
· Stowarzyszenie SNTI
· "Prawko" na komputer
· Szkoła Podstawowa nr 21
· CDRinfo.pl
· Infojama
· Telefon GSM
· Fan Klub Nokia
· SBS
· Portal Oświata
Więcej
·     Dziecko w sieci
Zobacz koniecznie !!!
· Interkl@sa
· Eduseek
· 6 plus     Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
· Vulcan
·

 EduInfo

  SuperLinki
 
Inne
·       Polska Strona Głodu
· MEN w Warszawie
· Kuratorium w Lublinie
· OKE w Krakowie
· CODN w Warszawie
·  Portal Scholaris
· LSCDN w Lublinie
 
© 1995-2010 by Jerzy Piskor